Contactgegevens

Scouting IJsselgroep
Kwekerijweg 5
7213AX Gorssel
Neem contact op Kom een keer kijken!

Vertrouwenscontactpersoon

Diana Kroeze (Dieks) is de Vertrouwens Contact Persoon (VCP) van Scouting IJsselgroep. Een VCPer is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over, of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag (zoals pesten, seksuele intimidatie, machtsmisbruik, e.d.) en hier met iemand over wil praten. Naast dat ze een luisterend oor biedt, stelt ze samen met het bestuur een preventief beleid op. Hiertoe heeft Diana in 2016 haar certificaat gehaald.

Je zult Diana vaak tegen komen tijdens een opkomst, om ervoor te zorgen dat de drempel om contact op te nemen met de VCPer lager wordt. Een VCPer is geen hulpverlener, maar iemand die samen met de hulp vragende bekijkt welke hulp nodig is en welke acties hiertoe genomen moeten worden. Hierbij is uiteraard sprake van een geheimhoudingsplicht.

Contact met de VCPer

Diana Kroeze

VCPer

Wil je ergens over praten? Neem dan contact op via 06 111 55 114 of via onderstaand e-mailadres.