Contactgegevens

Scouting IJsselgroep
Kwekerijweg 5
7213AX Gorssel
Neem contact op Kom een keer kijken!

Bestuur

Een goed bestuur is erg belangrijk voor een scoutinggroep. Het huidige bestuur bestaat onder andere uit ouders van leden, oud leden en oud leiding. Taken omvatten het regelen van lidmaatschap, financiën en gebouwen- en terreinbeheer. Daarnaast organiseert het bestuur financiële acties en zorgt voor hand- en spandiensten en andere acties om de taak van de speltakleiding gemakkelijker te maken.

Het groepsbestuur heeft meerdere verantwoordelijkheden. Zij zijn bijvoorbeeld verantwoordelijk voor de huisvesting van Scouting IJsselgroep, materiaalbeheer, het financiële beleid, onderhouden van contacten met de regio en wettelijke vertegenwoordigers, kwaliteit van het spel, het vrijwilligersbeleid en meer. Al deze onderwerpen zijn samengevat in het “IJsselgroepboek” (beleidsdocument). Het groepsbestuur komt meerdere keren per jaar samen om te vergaderen, bijvoorbeeld tijdens een bestuursoverleg of groepsraad.

Het bestuur organiseert jaarlijkse 2 typen overleggen: het bestuursoverleg en de groepsraad. Tijdens een bestuursoverleg staan er vooral punten op de agenda die betrekking hebben tot de hiervoor beschreven verantwoordelijkheden van het groepsbestuur. Tijdens een bestuursoverleg zijn dan ook alleen bestuursleden uitgenodigd. De groepsraad is een “vergadering” op groepsniveau waarin de dagelijkse gang van zaken van een groep wordt besproken zoals specifieke speltakzaken, groepsactiviteiten en benoeming van stafleden en teamleiders. Naast alle bestuursleden worden voor de groepsraad ook alle teamleiders van de speltakken en een afgevaardigde van de roverscouts uitgenodigd. Kan een teamleider een keer niet, dan wordt er van hem of haar verwacht dat er vanuit de speltak voor vervanging wordt gezorgd.

Next Post Previous Post

Niels Meijerink

Niels Meijerink

Voorzitter

Tristan de Boer

Tristan de Boer

Secretaris

Marianne Straver

Marianne Straver

Penningmeester

Anne-Marie Krieger

Anne-Marie Krieger

Groepsbegeleider

Rudy Brummelman

Rudy Brummelman

Beheer terrein- en gebouwen

Mark Bosman

Mark Bosman

Financiele acties